Matura

Egzamin maturalny otwiera drzwi do dalszej kariery. Język angielski, niemiecki to jedne z ję-
zyków obcych nowożytnych, który możesz wybrać na egzaminie maturalnym i zdawać go na
poziomie zarówno podstawowym jak i rozszerzonym

Pomożemy Ci rozplanować naukę do egzaminu maturalnego z języka angielskiego i niemie-
ckiego. Języka nie można nauczyć się miesiąc przed egzaminem… Nie odkładaj nauki na
później! Podczas egzaminu pisemnego możesz liczyć na łud szczęścia przy zadaniach zamknię-
tych, natomiast aby napisać krótszą forme pisemną oraz list potrzebny jest zasób
słownictwa, umiejętność tworzenia zdań oraz forma poszczególnych typów wypowiedzi. Tego
nauczymy Cię na dalszych kursach. Egzamin ustny to nic innego jak sprawdzenie
umiejętności komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego. W wielu przypadkach zwycię-
ża stres i maturzysta nie jest w stanie wydusić z siebie słowa. Co w tej sytuacji należy zrobić?
Starać się jak możliwie najczęściej ćwiczyć w parach rozmowy sterowane oraz opis obrazka.

Najważniejsza jest komunikacja. Nauczymy Cie używać wszystkich możliwych, ale przyzwo-
itych werbalnych oraz czasami także nonwerbalnych metod komunikacji, aby osiągnąć wyznaczony
cel ! Pozytywne podejście do samego egzaminu, postawa podczas egzaminu oraz uśmiech
na twarzy potrafią czasem zdziałać cuda.