Kursy konwersacyjne

To oferta przeznaczona dla osób,które nabyły juz pewien stopień zaawansowania od intermediate do advance. Założeniem kursu jest rozwijanie umiejętności wypowiadania opinii i sądów, doskonalenie sprawności prowadzenia rozmowy w języku angielskim oraz dyskutowania.

CZAS TRWANIA

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 60 minut.

PROGRAM KURSU :

-praca w grupach/parach
nauka używania zwrotów konwersacyjnych, np. As far as I know….., I agree with you…….
-wymiana opinii
-prowadzenie rozmowy
-konstruowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
-używania języka potocznego i formalnego
-poznania nowego słownictwa z zakresu omawianego tematu
-ćwiczenia precyzji wypowiedzi
-doskonalenia wymowy i intonacji

Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników. Stosowane metody mają na celu złamanie bariery w mówieniu jak i poszerzeniu słownictwa i rozumieniu ze słuchu. Kurs prowadzony jest w formie dyskusji na róznorodne tematy tj:

kultura i sztuka
sport, turystyka
sposoby spędzania wolnego czasu
praca zawodowa
medycyna
moda
człowiek we współczesnym świecie
ochrona środowiska
rozwój technologii
etyka w pracy i biznesie

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Podstawa kursu są różnorodne materiały dydaktyczne, którymi dysponuje szkoła jak: artykuły z prasy angielskiej i amerykańskiej, fragmenty książek, filmy, audycje radiowe. W każdym semestrze będą Państwo mieli okazję do indywidualnego spotkania z nauczycielem podczas bezpłatnych konsultacji. Jest to doskonała okazja do przedyskutowania z nauczycielem swoich postępów w nauce, zasygnalizowania problemów oraz uzyskania rzeczowej oceny swoich umiejętności językowych.

Maksymalna ilość osób w grupie: 12