Kursy standardowe

General English to programy ogólnego języka angielskiego, na których uczymy wszystkich sprawności
językowych.

Przeznaczone są one zarówno dla początkujących słuchaczy jak również dla osób kontynuujących na-
ukę na wszystkich poziomach. The EnglishWorld największy nacisk kładzie na tzw aktywny angielski.

Jest to:

-budowanie świadomości językowej
-budowanie pełnej swobody konwersacji opartej o naturalne sytuacje życiowe
-wzbogacanie słownictwa a tym samym płynności konserwacji
-rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów słuchanych i czytanych
-praktyczne stosowanie struktur gramatycznych
-doskonalenie języka pisanego

KURS ROCZNY – 120 godzin (2 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu)

KURS INTENSYWNY- 90 godzin (2 godziny lekcyjne, 3 razy w tygodniu)

KURS PÓŁROCZNY – 60 godzin (2 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu)

KURS KONWERSACYJNE DLA ZAAWANSOWANYCH- 30 godzin (2 godziny lekcyjne, raz w tygodniu)