Dla szkół podstawowych

Trzy poziomowy kurs dla dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej:

 • Poziom 1: IV klasa ( dwa semestry nauki)
 • Poziom 2: V klasa ( dwa semestry nauki)
 • Poziom 3: VI klasa ( dwa semestry nauki)
 • Poziom 4: VII klasa ( dwa semestry nauki)
 • Poziom 5: VIII klasa ( dwa semestry nauki)

Zajęcia przygotowują do egzaminu ósmoklasisty!

 • Poszczególne grupy są tworzone uwzględniając przede wszystkim wiek dziecka oraz jego predyspozycję językowe.
 • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (po 60 min każde).
 • Kurs prowadzony jest według programów autorskich, uwzględniających nową podstawę programową szkół państwowych , niemniej jednak często wykraczających poza nią dzięki czemu dzieci uczą się np. słownictwa, którego nie mają możliwości nauczyć się w szkole państwowej.
 • Nasze zajęcia rozwijają wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie (zwracając szczególną uwagę na mówienie) przy użyciu różnorodnych materiałów (płyt CD/DVD, tablic, książek, czasopism, Internetu itd.).
 • Każdy uczeń otrzymuje certyfikat ukończenia kursu wraz z raportem końcowym, na którym znajdują się poszczególnie ocenione umiejętności językowe (słuchanie, pisanie, mówienie, czytanie, gramatyka i słownictwo) oraz opisowa ocena nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • Miła atmosfera zajęć wspomagająca przełamanie barier językowych stosujemy liczne metody aktywizujące, które urozmaicają naukę języka dostarczamy ogromnej dawki słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych, które są regularnie powtarzane przy użyciu gier i łamigłówek
 • Regularne testy monitorujące postępy ucznia rodzice mają możliwość stałego monitorowania postępów dziecka poprzez kontakt z nauczycielem przed i po zajęciach oraz na wcześniej umówionych spotkaniach