Kursy egzaminacyjne

Program kursu obejmuje systematyczne rozwijanie wszystkich umiejętności językowych oraz wdrażanie słuchaczy do techniki rozwiązywania typowych zadań egzaminacyjnych.

Nauka na kursach egzaminacyjnych trwa zazwyczaj 2-4 semestry, w zależności od osiągniętego przez słuchacza postępu Pod koniec każdego semestru nauki przeprowadzane są egzaminy próbne pozwalające określić stopień przygotowania słuchacza do egzaminu w najbliższej sesji egzaminacyjnej.

Kursy egzaminacyjne organizujemy również w specjalnym trybie intensywnym. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla osób które chcą uporządkować zdobytą wcześniej wiedzę bądź dokonać szybkiej powtórki materiału.

Nasza szkoła prowadzi kursy przygotowywujące do następujących egzaminów:

FCE(First Certificate in English)
CAE(Certificate in Advanced English)
CPE(Certificate of Profiency in English)

Certyfikaty Uniwersytetu Cambridge uznawane są na całym świecie i stanowią wiarygodne potwierdzenie kompetencji językowych na określonym poziomie.

Celem kursu jest merytoryczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w oparciu zarówno o materiały pochodzące z testów z lat ubiegłych jak i najnowsze publikacje Cambridge University Press. Celem Drugiego komponentu jest dokładne zapoznanie studentów z formą, kryteriami, wymogami oraz systemem oceniania egzaminu